CHESTIONAR

DE EVALUARE A ACCESULUI LA JUSTIȚIE AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1. Doriți ca numele Dumneavoastră să fie menționat în Raportul realizat în cadrul proiectului la rubrica „Experți care au contribuit la cercetare”

2.Completați acest chestionar în calitate de:

3. Ați avut/aveți în anturajul dvs. (familie, prieteni, cunoscuți, colegi de muncă etc.) persoane cu dizabilități?

4. În timpul studiilor (colegiu, facultate) sau în procesul de lucru ați fost familiarizați cu teme specifice cu privire la persoanele cu dizabilități?

5. În procesul de lucru (studiu) ați interacționat cu persoane cu dizabilități?

6. Ce aţi simţit atunci când aţi interacţionat cu persoane cu dizabilităţi? (selectați unul sau mai multe răspunsuri posibile)

7. Ați întâlnit bariere în procesul de interacțiune cu persoanele cu dizabilități?

8. Aţi reuşit să depăşiţi aceste bariere?

9. În procedurile/instrucțiunile pe care le urmați sunt menționate/specificate problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități?

10. Ați avea nevoie de instruire/informare suplimentară despre nevoile şi drepturile persoanelor cu dizabilități?

11. Care ar fi tematicile de interes pentru dvs. referitor la asigurarea accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități

12. În opinia dvs., cât de pregătit este sistemul de justiție din Republica Moldova pentru a asigura condiții de egalitate pentru persoanele cu dizabilități în realizarea drepturilor procedurale?

13. Ce ar trebui de întreprins pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie al persoanelor cu dizabilităţi?